De tien geboden in de lijdenstijd

Petrus schrijft in zijn eerste brief (hoofdstuk 2: 20b-21):
“Het is een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem”.

Wat heeft de trouw aan Gods geboden met lijden te maken?

God sprak: U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Dat betekent bij voorbeeld: wees op uw hoede voor koning voetbal en maak van uw voertuig geen heilige koe.
Wie zich daarvan distantieert kan alleen komen te staan, want die kan er minder over meepraten.

U zult geen afgodsbeelden maken en die vereren.
Starre beelden van God drukken geen liefde uit, omdat zij zonder leven zijn.
Kijk naar het levende beeld van Gods liefde, zijn lijdende Knecht Jezus.

U zult de naam van de HEER uw God niet misbruiken.
Loop maar het risico te worden uitgelachen als je er iets van zegt wanneer iemand vloekt.

U zult de dag van de HEER apart houden.
Laten ze er maar vreemd van opkijken dat je ervoor kiest om naar de kerk te gaan.

Eer je vader en je moeder, ook als een ander het onzin vindt dat je naar je ouders luistert.

Als je geen moord begaat, geen overspel pleegt en niet steelt, levert dat geen vijanden op.
Maar als je toekomt aan de diepere bedoeling van deze geboden: je naaste liefhebben als jezelf, dan loop je de kans dat er misbruik van je wordt gemaakt.

U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
Als je niet meedoet met roddelen en luisteren naar roddel, lig je er snel uit.

U zult niet begeren wat van een ander is.
Dat betekent: niet met alle geweld ook willen hebben wat een ander heeft. Bijvoorbeeld: niet koste wat het kost mee willen doen met de laatste mode.
En dat kan je op kritiek komen te staan.

Petrus schrijft (hoofdstuk 4: 13 uit zijn eerste brief):
“Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt”.

Dit bericht is geplaatst in Meditatief. Bookmark de permalink.