Eerst bidden, dan werken

… en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God.
En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot zich
en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde
Lucas 6:12-13

Op meerdere plaatsen vertelt Lucas in zijn evangelie dat Jezus naar eenzame plaatsen in de bergen ging om te bidden. In de tekst die hierboven is aangehaald wordt wel duidelijk dat het niet een kwestie was van ‘even bidden’. Jezus bracht de nacht door in het gebed tot God. De nacht is daarvoor de beste tijd, want in de nacht is er rust.

In het tekstgedeelte komt ook duidelijk tot uitdrukking waar deze nacht van gebed aan voorafgaat: de volgende dag kiest Jezus uit de groep van zijn volgelingen twaalf apostelen uit. Dat was een belangrijke beslissing, wie Hij daarvoor zou uitkiezen. Zij moesten het heilsplan van God uitvoeren, zijn moesten getuigen zijn van Jezus’ woorden en daden, van zijn lijden en zijn opstanding. Zijn keuze had vérstrekkende gevolgen. Daarom zoekt Hij eerst het gesprek met God, om afgestemd te zijn op de Vader.

Wij moeten ook veel keuzes maken in het leven. Hoe maken wij onze keuzes? Keuzes hebben soms vérstrekkende gevolgen: met wie je trouwt, waar je gaat wonen, wat je gaat studeren, waar je gaat solliciteren. Heb je daar een gebedszaak van gemaakt? Hebt u aan God gevraagd wat zijn bedoeling met uw leven is? Breng je je verlangens, voorkeuren, onzekerheden en angsten bij Hem?

Dan zijn er situaties waarin je zegt: Ja Heer, dat wíl ik wel graag, maar wilt U het ook? Geeft U mij zicht op wat het belangrijkste is in mijn leven. Of: Ik zie daar zo tegen op. Ik zou er het liefst helemaal niets mee te maken willen hebben. Maar misschien wilt U mij gebruiken! Maak mij wijs om goede afwegingen te maken. Help mij te willen wat U wilt en mijn eigen voorkeuren te toetsen aan uw onderwijzing.

‘Bidt en werkt’. Dat staat nergens letterlijk in de Bijbel. De inhoud is wel bijbels, in diezelfde volgorde. Eerst gaat Jezus bidden, dan gaat Hij aan het werk. Hij zet de lijnen uit, Hij gaat aan de slag. Dat betekent: Hij is gehoorzaam. Dat is een andere instelling dan wij vaak in de wereld tegenkomen. Daar geldt: Dat moet ik toch zelf weten wat ik doe! Het geloof zegt: Heer, maak mij uw wegen bekend.
Biddend richten wij ons op het nieuwe seizoen.

Dit bericht is geplaatst in Meditatief. Bookmark de permalink.