Geest en ervaring

Leven door Gods Geest is het mooiste dat je kunt meemaken. Daarvan was ook Johannes de Doper doordrongen. Hij verkondigde aan de mensen die hem kwamen opzoeken, dat ze uiteindelijk niet bij hem moesten wezen, maar bij zijn Opvolger. ‘Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest’ (Marcus 1: 8). Ofwel: de nieuwe tijd van heil wordt door Hem gebracht. De gave van de Geest was door de oudtestamentische profeten verkondigd als een kenmerk van de eindtijd, als God kwam ingrijpen om zijn volk te redden. Die tijd zou met Jezus aanbreken.
Deze voorzegging van Johannes is uitgekomen op het Pinksterfeest. Toen heeft de verhoogde Heer zijn leerlingen gedoopt met de heilige Geest. Telkens wanneer in het Nieuwe Testament over de doop met de heilige Geest wordt gesproken, wordt dit betrokken op de uitstorting van de Geest op Pinksteren. Een duidelijk voorbeeld is Handelingen 1: 5, als Jezus vóór zijn hemelvaart aan zijn leerlingen de Geest belooft.
Als de gave van de Geest zo in verband wordt gebracht met Gods verlossend handelen, spreekt het vanzelf dat wij de Geest in verband brengen met positieve ervaringen. Bij de werking van de Geest denken wij aan blijdschap, geestdrift, zekerheid en vrijmoedigheid. Terecht. Toch herkennen we het werk van de Geest niet alleen in zulke opwekkende verschijnselen. Nadat Marcus beschreven heeft dat de Geest als een duif op Jezus neerdaalde na diens doop in de Jordaan, vervolgt hij namelijk met op te merken dat de Geest Hem uitdreef naar de woestijn (vs. 12). Daar werd Jezus veertig dagen verzocht door de satan. Daar werd Hij voorbereid op zijn taak. Daar werden zijn trouw en volharding op de proef gesteld, en zijn volstrekte dienstbaarheid aan God.
Dat doet de Geest dus ook. De Geest kan ons ook in de woestijn leiden. Christus kan daar een bedoeling mee hebben, namelijk om het geloof te testen en het te versterken. Want als Hij je door de moeite laat gaan, kom je er sterker uit, dankzij de Geest. Je komt terecht in benauwdheid, in ontbering, in de aanvechting om moedeloos te worden. Je zucht onder onrecht, je hebt het moeilijk met de onverlostheid van de wereld, je hebt verdriet van je zonden, je roept ‘waarom?’, je lijdt onder de zinloosheid van veel dingen.
Denk niet dat de Geest daar buiten staat. Hij is met je bezig om je sterker te maken, om je tot een nog duidelijker keuze voor Christus te brengen, om je te bewegen nog meer voor God te gaan. Hij leidt je weer tot het licht. Satan probeert je onderuit te halen, maar de Geest geeft je kracht. Let daarop, verwacht het daarvan. Wees overtuigd dat Christus je vasthoudt. Hij is pas echt in de woestijn geweest. En Hij hield stand. Strijd de goede strijd van het geloof. Blijmoedig. Door de Geest.

Dit bericht is geplaatst in Meditatief. Bookmark de permalink.