God, Openbaring 6 en het RIVM

Op Twitter postte Arjen Lubach een kleine enquête over corona: ‘Waarom doet God dit eigenlijk?’ Vier opties werden genoemd: grapje, foutje, test of straf. Bron: EO-Visie 14/15. Zijn motief zal wel zijn te laten zien dat het belachelijk is in een God te geloven die hier iets mee te maken heeft. Ik zeg dit onder voorbehoud; het is mijn interpretatie. Is het inderdaad ongerijmd God en corona met elkaar in verband te brengen? En als hier een verband zou liggen, hoe moeten we dat dan zien?

Ik wil een voorstel doen waarin corona ten dele een test van God is, slechts ten dele een straf, en vooral een strijd op weg naar de jongste dag. Ik doe dat naar aanleiding van het visioen in Openbaring 6 over de vier paarden en hun ruiters die rampspoed verspreiden door middel van oorlogen en ziekten en economische ineenstorting. Wat zij níet doen is de oordelen van God voltrekken, want direct daarna krijgen we een kijkje in de hemel waar de martelaren aan de voet van het hemelse altaar roepen tot God om de rechtvaardige vergelding van hun dood. Met andere woorden: die vergelding was nog op geen enkele wijze voltrokken. Wat doen die paarden dan wel? Zij ontketenen het kwaad dat door de mensen zelf is opgeroepen door keuze om zonder de ene ware God te leven die hen geschapen heeft.

Wat is hierin de rol van God? Je kunt het vergelijken met de rol van het RIVM in de huidige coronacrisis. Wat het RIVM aan de regering adviseert, is het virus gecontroleerd te laten uitrazen. Dat is wat God doet: Hij laat het kwaad, waaronder het gevreesde virus, gecontroleerd uitrazen. Daarbij hanteert Hij wel een ruimere marge dan het RIVM. Dat moet ik uitleggen.

Als het RIVM en de regering niets zouden doen, zou de ramp niet te overzien zijn geweest. Wat zou dan de controlerende invloed van God zijn geweest? Er gebeuren in de wereld verschrikkelijke dingen, ook buiten deze pandemie. Kennelijk laat God dat gebeuren. Soms val je stil wanneer je de verschrikkingen onder ogen krijgt. Je hebt geen antwoorden. De vraag van de martelaren kun je maar al te goed begrijpen: hoe lang moet dit nog gebeuren? Wanneer worden de dingen eindelijk rechtgezet?

Maar de Heer van alle leven stelt wel degelijk een grens aan het kwaad. Hij staat niet toe dat het kwaad de regie over de wereldgeschiedenis overneemt, hoezeer het daar soms op lijkt. Hij houdt de wereld in stand en leidt haar naar de dag van de grote ontknoping. Dat is de strijd die Hij voert: de macht van het kwaad kan niet ongebreideld zijn gang gaan. Voor de gelovigen is dit een beproeving van hun geloof, een test dus, want het kwaad gaat nog steeds ver. Voor wie zonder God leven is het een straf, niet in die zin dat God de ellende hun persoonlijk toebedeelt, maar dat het kwaad zichzelf straft en dat God dit toelaat. Daarbij moeten de goeden lijden met de kwaden.

Wordt God dan net als het RIVM en wij allen door het kwaad overvallen? Kan Hij het alleen de baas worden door het te manipuleren en te mitigeren (matigen)? Is God overgeleverd aan het onvoorspelbare verloop van het kwaad, zodat Hij steeds weer zijn plannen moet bijstellen?

Nee, hier gaat de vergelijking met het RIVM mank. Gods macht is groter dan die van welk kwaad ook. Toch heeft Hij zich op een bepaalde manier gebonden. Hij heeft plaats gemaakt voor de mensen met hun eigen verantwoordelijkheid. Daar hoort bij dat ze geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden. Tegelijk geldt dat de Heer zijn handen niet van de mensheid af trekt. In zijn Zoon is Hij zelf middenin de misère gaan staan en heeft Hij het kwaad overwonnen. Zo wordt ieder die in Hem gelooft van het kwaad bevrijd. We leven na Goede Vrijdag en Pasen!

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , , , , . Bookmark de permalink.