In de kou gezet

De Wekker, uitgave van de CGK, voert een gesprek met ds. Peter Buijs, de preses van de vorige synode, in een vooruitblik naar de komende synode over een half jaar. Daarin komt een passage voor over homoseksualiteit, omdat naar verwachting een studiecommissie daarover een rapport gaat indienen. Voor de tweede keer gaat De Wekker hier over de schreef. Voor de tweede keer leg ik er de vinger bij (zie ook mijn blog van 1 december 2011). Het heeft iets vermoeiends.

Buijs voert een homoseksuele broeder aan die er bewust voor kiest tegen zijn geaardheid te blijven strijden. Deze broeder zou zich in de kou gezet voelen, als de synode van mening zou zijn dat Gods Woord voor het praktiseren van homoseksualiteit ruimte biedt. ‘Het is één voorbeeld, maar zo kijken veel meer mensen in onze kerken hier tegenaan.’

Drie opmerkingen zou ik hierover willen maken. De eerste is dat dit een eenzijdige voorstelling van zaken is. Er zijn even goed mensen die zich in de kou gezet voelen als de synode zou concluderen dat de Bijbel géén enkele ruimte voor het praktiseren van homoseksualiteit biedt. Ik heb het er niet over de kwaliteit van de standpunten, maar over de feitelijke verdeeldheid van gevoelen onder homoseksuelen.

De woorden van Buijs wekken de indruk dat het belangrijkste oogmerk van de uitspraak van de synode is, dat een bepaalde categorie homoseksuelen zich niet in de kou gezet voelt. Merkwaardig. Waar gaat het de synode nu eigenlijk om? Dat God spreekt, of dat mensen in het gelijk gesteld worden? En waar gaat het onze homoseksuele broeder om? Dat God spreekt, of dat hij gelijk krijgt? Het gaat de synode om het eerste, heb ik altijd begrepen. Maar wat is dan de toegevoegde waarde van het gevoel van een broeder en ‘veel meer mensen in onze kerken’? De synode wil met haar uitspraak helemaal niemand in de kou zetten, maar allen en een ieder dienen met inzicht uit de Schrift.

Mijn derde opmerking is, dat Buijs voor zijn beurt spreekt. Straks moet de synode zich een oordeel vormen. Door nu allerlei meningen naar voren te brengen van mensen die iets over het onderwerp vinden, wordt er stemming gemaakt. Hier wordt stemming gemaakt. En De Wekker gaat daarin voorop.

Dit bericht is geplaatst in Logboek met de tags , , . Bookmark de permalink.