Selderhuis en de vrouw in de CGK (3): geloofsbrieven weigeren

Dit is mijn laatste bijdrage in deze serie.
Op de ambtsdragersconferentie van de CGK op 30 maart sprak prof. Selderhuis over kerkenraden die tegen de afgesproken regels in vrouwen kandideren als ambtsdragers. Hij zinspeelde daarbij op de mogelijkheid dat het kerkverband de geloofsbrieven vanuit deze kerkenraden niet langer aanvaardt. Feitelijk betekent dit dat deze kerken buiten het verband worden geplaatst.

Hoe ziet hij dat voor zich?
Aan het begin van de classisvergadering opent de voorzitter van de roepende kerk met Schriftlezing, gebed, een overdenking en een opgegeven lied. Daarna onderzoekt hij de geloofsbrieven. Als die geloofsbrieven in orde blijken te zijn, stelt de roepende kerk, in de persoon van de voorzitter daarvan, de wettigheid van de vergadering vast. Het moderamen (presidium) neemt plaats en die leidt verder de vergadering.

Wat Selderhuis nu als optie noemt, is dat bij het controleren van de geloofsbrieven de geloofsbrief van een dissidente kerkenraad wordt geweigerd. Door wie? Alle aanwezigen gaan zich ermee bemoeien, op een moment dat de wettigheid van de vergadering nog niet eens is vastgesteld! Door de roepende kerk dan? Maar die heeft alleen de taak vast te stellen dat de geloofsbrieven in orde zijn en de kerken werkelijk vertegenwoordigd worden door de broeders die daar aanwezig zijn. Dat is de bedoeling van het controleren van de geloofsbrieven. Niets meer en niets minder.

Hoe kan een classis nu een besluit nemen wanneer ze nog niet eens is geconstitueerd? Bovendien: als we zo kerken buiten spel zetten, geven we hun niet het recht van wederhoor. Dat gaat tegen alle rechtsregels in. Ja maar, het is toch duidelijk dat ze zich niet aan de kerkorde en de kerkelijke besluiten houden? Geef hun dan wel de gelegenheid uit te leggen waaróm ze dat niet doen. Er kunnen zich motieven voordoen die zwaarder wegen dan kerkelijke besluiten. Maar om tot zo’n inhoudelijke bespreking te komen moet je hen eerst aanvaarden als wettige afgevaardigden van die gemeente op de vergadering.

Kortom, de idee dat je kerkenraden kunt weren door op de classisvergadering hun geloofsbrieven niet te aanvaarden is een idée fixe. Onwettig.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , , , . Bookmark de permalink.