Stille tocht

Op vrijdagavond is in Dordrecht een stille tocht georganiseerd ter nagedachtenis aan de twaalfjarige Milly Boele, die door een buurman in diens huis is gedood en in zijn tuin begraven. De tocht was niet alleen een teken van solidariteit met Milly en haar familie, maar ook een protest. Hoe is het mogelijk dat iemand zo iets doet! Een onschuldig, weerloos meisje van het leven beroven. En de dader is ook nog een politieagent, iemand die verondersteld wordt het recht te handhaven, iemand die je moet kunnen vertrouwen. Ons gevoel van recht en veiligheid is geschokt. Dit mag niet mogelijk zijn! Duizenden mensen liepen daarom ook mee.

Vrijdag over een week wordt er weer een stille tocht georganiseerd. In Emmeloord. Het is een stille tocht voor Jezus. Die vrijdag is het Goede Vrijdag, de dag waarop we Jezus’ lijden en sterven aan het kruis gedenken. Een onschuldige man. Iemand die de liefde van God predikte en in praktijk bracht. Die ook kritiek oefende op de liefdeloosheid die Hij om zich heen waarnam. En dat riep weerstand op. Hij werd ter dood gebracht. Een gerechtelijke moord. Mensen die verondersteld werden het recht te verdedigen, gaven Hem over om te worden terechtgesteld.

De stille tocht op Goede Vrijdag is bedoeld voor jongeren. Vermoedelijk lopen er niet zoveel mensen mee. Maar er wordt wel iets mee gezegd. Allereerst wordt er verbondenheid met Jezus Christus mee tot uitdrukking gebracht. Hij kwam op voor Gods recht en liefde. Er zit ook een element van protest in. Zo mag het niet toegaan in de wereld! Onderweg wordt op diverse locaties gestopt en worden achtereenvolgens verhalen verteld door mensen die veel met lijden te maken hebben gehad: een jonge asielzoeker, iemand die werkt met straatkinderen in Oost Europa, een ex-gedetineerde.

Een goed initiatief. Je maakt iets zichtbaar van de betekenis van Jezus. Daar mag het winkelende publiek in het centrum best mee in aanraking worden gebracht. Het is ook een teken van verbondenheid tussen christenjongeren uit verschillende kerken. De betekenis van Jezus overstijgt de verschillen.
De tocht wordt ‘s middags gehouden. Om kwart voor drie is het verzamelen. Om drie uur is er een stiltemoment. Dat is het moment van de dag waarop Jezus de geest gaf. Daarna zet de groep zich in beweging.

Hebben stille tochten zin? Ja, ze brengen tot uitdrukking dat de deelnemers ergens voor staan.
Soms is dat heel hard nodig.

Dit bericht is geplaatst in Logboek. Bookmark de permalink.