Stille Week: dinsdag

Matteüs 26
20Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ 22Dit     bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uit­leveren. 24De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 25Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’

De schuldvraag

Wie droeg er schuld aan de uitlevering van Jezus? Judas! Die heeft Hem verraden. Jezus doelt ook op zijn schuld: het was beter voor hem geweest dat hij nooit geboren was. Met andere woorden: het loopt slecht met hem af. Toch kun je ook naar anderen wijzen: de leiders van het volk zaten erachter, die hebben Judas gebruikt. En de andere leerlingen hebben Hem aan zijn lot overgelaten.

Wie heeft de schuld van de coronacrisis? Chinezen die het niet kunnen laten exotische beesten te eten. De Chinese overheid die de uitbraak eerst onder de pet heeft gehouden. We kunnen de kring ook breder trekken. Het is de keerzijde van de globalisering. In onze overmoed denken we dat er geen einde is aan de groei. Of: reizigers zijn er debet aan die zo nodig het hele jaar door de wereld tot in de verste uithoeken moeten bezoeken. Of: de carnavalsvierders in Brabant zijn de kwaaie pier. Zo kunnen we nog even doorgaan. Eigenlijk is het moeilijk een grens te trekken. Je hoeft maar één keer onvoorzichtig te zijn geweest, en je kunt ongewild aan de verspreiding hebben bijgedragen.

Terug naar Jezus. Het is verschrikkelijk wat Judas heeft gedaan. Het is afschuwelijk dat de Joodse elite van Jezus af wilde en daar geen middel voor schuwde. Maar zij zijn daarin het toonbeeld van hoe mensen kunnen handelen als ze gefrustreerd zijn of zich in hun positie bedreigd voelen. Jacob Revius dichtte: ‘’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten…, ík ben ‘t.’

Het verrassende nieuws is dat God niet in de schuldvraag blijft steken. Ondanks wat ze zijn eigen Zoon hebben aangedaan, aanvaardt Hij deze kruisdood als afdoende offer voor onze zonden. Dat is om stil van te worden.

Gebed
Heer, als het erop aan komt
ben ook ik niet bereid mijn zelfbeschikking op te geven,
zolang U mij niet te sterk wordt.
Vergeef mij, overweldig mij, en neem mij in uw dienst;
dat ik dankbaar mij aan U toevertrouw
en ook vergevingsgezind ben naar anderen toe.
Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , , , . Bookmark de permalink.