Stille Week: donderdag

Matteüs 26
26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

Maaltijd onder druk

De maaltijd van de Heer staat onder druk. Inmiddels is het al de tweede keer dat de viering daarvan onder ons niet is doorgegaan: eerst op 15 maart en vandaag opnieuw (naar ik bij het schrijven aanneem). Bij Jezus en zijn leerlingen stond de maaltijd vlak voor zijn lijden ook onder druk. Op een haar na en die was niet doorgegaan. Jezus was nog net niet gevangen genomen. In het geloof zeggen we: daar had God voor gezorgd. Daarvoor was deze maaltijd te belangrijk. Maar ook de maaltijd zelf was niet zonder stress. Eén van hen zou Hem nota bene verraden. En de woordvoerder van de groep zou zeggen dat hij Jezus niet kende. Tijdens de maaltijd wordt het door Jezus allemaal benoemd.

Het laatste avondmaal van Jezus was het eerste avondmaal van zijn kerk. Hij droeg zijn leerlingen op deze maaltijd te blijven vieren. Na de onderbreking die we nu meemaken zal de reeks van vieringen weer worden voortgezet. In het geloof zeggen we: daar zal God voor zorgen. Daarvoor is deze maaltijd voor ons te belangrijk. Aan deze maaltijd wordt de essentie van de kerk zichtbaar: Gods kinderen die gehoor geven aan Jezus’ oproep, omdat ze Hem erkennen als hun redder en Heer. Brood en beker maken ons één met Hem. Wij hebben deel aan zijn lijden en aan zijn overwinning. En omdat we zo met Hem verweven zijn, zijn we het ook met elkaar.

Misschien is het goed je af te vragen of je het samen eten en drinken aan de tafel van de Heer mist, en je te verdiepen in wat zich daarin eigenlijk voltrekt.

Gebed
Heer, laat de tijd aanstaande zijn dat we weer avondmaal kunnen vieren.
Doe ons beseffen hoe U ons  in die maaltijd één maakt met Uzelf.
Wees met wie van die maaltijden verstoken blijven, door ziekte of ouderdom.
Leid ons naar de dag waarop Jezus de beker met zijn leerlingen opnieuw zal drinken in uw rijk.
Amen

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , , , . Bookmark de permalink.