Stille Week: woensdag

Matteüs 26
31Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteen­gedreven worden.” 32Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’
55Toen zei Jezus tegen de omstanders: ‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen. 56Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg.

Uit elkaar

Er is een overeenkomst tussen wat de discipelen deden en wat wij doen. Dat is dat zij en wij van oordeel zijn dat onze levenskansen worden vergroot als we uit elkaar gaan. Toen Jezus gevangen werd genomen, gingen de leerlingen alle kanten op om zichzelf in veiligheid te brengen. Als ze bij elkaar gebleven waren, was de kans groot geweest dat ze ook zouden zijn ingerekend. Wij komen niet samen maar leven fysiek op afstand van elkaar, omdat dat het risico op besmetting verkleint en daarmee onze overlevingskansen vergroot. Als we wel bij elkaar zouden komen, zouden we onszelf en anderen in gevaar brengen en de woede van de samenleving op de hals halen.

Toch is er – gelukkig! – een groot verschil. Als wij op afstand van elkaar leven, hoeft dat niet te betekenen dat wij Jezus afvallen, zoals dat bij de leerlingen wel het geval was. Hoe laat dat verschil zich verklaren? Ik denk als volgt: de leerlingen lieten zich leiden door angst. Zij durfden niet bij Jezus te blijven. Als het goed is, laten wij ons niet leiden door angst, maar door verantwoordelijkheidsgevoel: het is onverantwoord om elkaars fysieke nabijheid te zoeken. We willen elkaar niet in gevaar brengen. Dit verantwoordelijkheidsgevoel hangt samen met de liefde voor elkaar die Jezus ons leert.

Dat brengt ons bij een gewetensvraag: zouden wij bij Jezus gebleven zijn, als wij in de situatie van de leerlingen zaten? Hoe krachtig is de angst?

Intussen heeft Jezus het aanvaard dat Hij dat Hij in de steek werd gelaten en alleen kwam te staan. Hij liet ons niet in de steek. Ook nu doet Hij dat niet. En wij blijven elkaar zoeken, al doen we dat op een andere manier dan dat we lijfelijk samenkomen.

Gebed
Heer, wij bidden U:
bevrijd ons van de angst
en doe ons leven door uw liefde.
Dank voor uw gehoorzaamheid tot het einde,
helemaal alleen.
Wees met alle medische personeel,
dat zijn angst moet overwinnen
om zorg te kunnen besteden aan patiënten.
Wees met allen die ziek zijn.
Doe hen, samen met ons, leven!
Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , , . Bookmark de permalink.