Stille Week: zaterdag

Matteüs 27
55Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. 56Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs.
57Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden. 58Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. 59Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen 60en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. 61Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren tegenover het graf gaan zitten.

Begrafenis in kleine kring

Jezus is in kleine kring begraven. Wie waren erbij? Niet zijn elf overgebleven leerlingen, niet zijn moeder met haar andere zonen. Er wordt gesproken van Josef van Arimatea en drie vrouwen die altijd met Jezus hadden meegeleefd, en van wie sommigen ook veel aan Hem te danken hadden. Een overhaaste graflegging die weinig publiek trekt.

De kring is klein, maar het eerbetoon aan de overledene is groot. Josef van A. gaat ervoor naar de prefect Pilatus, hij wikkelt het lichaam in zuiver linnen en legt het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. En de vrouwen kunnen niet van hun dierbare wijken. Belangrijker dan het aantal aanwezigen is de liefde die hen beweegt.

Wanneer in onze tijden iemand wordt begraven, is het aantal aanwezigen eveneens gering. Dat is noodgedwongen, omdat grote groepen vanwege het besmettingsgevaar niet zijn toegestaan. Het lijkt wat pover. Doen we de overledene niet tekort? Maar ook hier geldt: belangrijker dan het aantal is de liefde van de aanwezigen.

Wat is het mooi als onze dierbare overledene zelf tijdens het leven ervan getuigende hoe in zijn of haar eigen leven de liefde voor Jezus heeft gebloeid.

Dan mogen we geloven dat het graf niet het laatste woord heeft. Na de dag van de rust verrijst Jezus uit het graf. En wij zullen met Hem opstaan, wij die door de band van geloof en liefde met Hem verbonden zijn geweest.

Gebed
Heer, wees met hen die rouwen om de dood van een geliefde.
Sta hen bij als zij hem of haar in kleine kring begraven.
Als U erbij bent, is er hoop.
Geef ons allen het houvast dat het graf de doden niet kan houden.
Dank U dat wij mogen uitzien naar het Paasfeest.
Geef ons moed door de overwinning van Jezus op de dood,
ook nu een levensbedreigend virus onheilspellend rondwaart.
Wij zijn in uw hand.
Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , , , . Bookmark de permalink.