Tag archieven: homobesluit CGK

Homobesluit (14): Samenvatting

Als wij de balans opmaken van het homorapport, is de leidende vraag: heeft het rapport recht gedaan aan de diversiteit van Schriftgegevens? De volgende conclusies kunnen worden getrokken. In waarderende zin zijn dit de volgende aandachtspunten te vermelden. Het rapport … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged | Een reactie plaatsen

Homobesluit (13): Ondertekeningsformulier

Onze kerkorde houdt geen rekening met het nemen van aanvullende leerbesluiten bovenop de belijdenis. Dat blijkt uit het formulier dat ambtsdragers moeten ondertekenen voordat zij hun ambt kunnen gaan uitvoeren. In het ondertekeningsformulier wordt een aantal beloften gedaan. De eerste … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Homobesluit (10): De zwaarte van Gods geboden

De tweede bevestiging dat de liefde de kern is van de geboden vinden we in de uitspraken dat Gods geboden niet zwaar zijn. Expliciet vinden we dit inzicht niet heel duidelijk bij Paulus, maar wel bij Jezus in het evangelie … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , | Een reactie plaatsen

Homobesluit (9): Alles is toegestaan

De eerste bevestiging van de interpretatie dat de wet gefocust is op het betrachten van liefde wordt door Paulus gegeven door hetzelfde thema van de andere kant te benaderen, niet vanuit de wet, maar vanuit de vrijheid. Het is veelzeggend … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Homobesluit (8): Buiten de wet om

De vraag die vanaf aflevering 4 al open staat is: wat is de plaats van de wet in het leven van de gelovige? Daarop zoeken we nu een antwoord. Het uitgangspunt is wat Paulus schrijft in Romeinen 3:21: Gods gerechtigheid … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , | Een reactie plaatsen

Homobesluit (7): Over wie gaat het?

Om aan Romeinen 1:18-32 recht te doen, moeten we ons een mening vormen over wat voor mensen hij voor ogen had. In mijn vijfde bijdrage heb ik al geconcludeerd dat het gaat om mensen die tegen beter weten in Gods … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , | Een reactie plaatsen

Homobesluit (6): Geen onderscheid

Christenhomo’s die voor een relatie voor het leven gekozen hebben herkennen zich niet in de verknoping van afgoderij en homoseksualiteit, hebben we de vorige keer gezien. Kunnen zij om die reden Romeinen 1 niet op zichzelf  van toepassing beschouwen? Nee, … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , | Een reactie plaatsen

Homobesluit (5): Tegennatuurlijk

De kern van de argumentatie op grond van Romeinen 1 is, dat de vrouwen de natuurlijke omgang verruild hebben voor de tegennatuurlijke; zo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand, … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , , | Een reactie plaatsen