Tag archieven: Israël

Heeft De Reuver iets verkeerds geschreven?

De scriba van de PKN, René de Reuver maakte deel uit van de delegatie van de Raad van Kerken die Israël en de Palestijnse gebieden bezocht. Uit zijn persoonlijke blog is een passage opgenomen in het officiële reisverslag. Dat heeft … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Wat is er nodig voor een nieuw verstaan van de Bijbel?

Afgelopen zondag (15 november 2020) is in een aantal kerken van gereformeerde belijdenis een verklaring van nalatigheid en schuld tegenover het Joodse volk voorgelezen. Deze heeft betrekking op de houding van de kerken in de aanloop naar, tijdens en na … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Religieus conflict

In de publieke opinie wordt stelselmatig de belangrijkste oorzaak en voedingsbodem van het Israëlisch-Palestijnse conflict miskend. Mijns inziens is dat de Arabische weigering vanaf het begin de Joodse staat Israël te erkennen. Vandaar dat men van die zijde ook nooit … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Hamas in Gaza

Niemand kan mij verwijten dat ik een romantische visie heb op groot-Israël, of dat ik de aanspraken op land voor de staat Israël legitimeer met een beroep op Bijbelteksten. Die positiekeuze kan niet de achtergrond zijn van mijn verontwaardiging over … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

‘Bezette’ gebieden

Steeds meer bedrijven worden onder druk gezet af te zien van investeringen in Israëlische bedrijven met belangen in bezette gebieden. Een bezettende mogendheid mag geen delen van de eigen burgerbevolking naar bezet gebied overbrengen. Lobbyorganisaties vinden dat Israël dat doet … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Christelijke politiek – een illusie?

De twijfel aan de haalbaarheid van christelijke politiek is ingegeven door het cynisme waarmee veel politieke keuzes noodzakelijkerwijze gepaard lijken te moeten gaan. Dat besef is mij weer extra scherp bijgebracht na een bezoek aan Israël, waarbij we ook een … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Christelijke beroering over Israël

Wat lopen de christelijke gemoederen weer hoog op als het over Israël gaat. Dr. Steven Paas, de vader van, moet niets hebben van het christenzionisme, waartoe hij alle opvattingen onder christenen rekent die in de Joodse staat Israël een teken zien … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Discriminatie in Israël

Discriminatie is niet per definitie een negatief woord. Discriminatie betekent ‘onderscheid’. Soms is het maken van onderscheid terecht. Zo maakt de wet onderscheid tussen minderjarigen en meerderjarigen. Onderscheid is dan nodig om mensen recht te doen. Soms is er sprake … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Felle reacties op een Israëlreis

Hoe liggen de velden van Efrata erbij? Verlaten. Ze worden van Betlehem gescheiden door een hoge betonnen muur met wachttorens die doen denken aan de grensovergangen door het IJzeren Gordijn naar Midden- en Oost-Europa in de tijd van de koude … Lees verder

Geplaatst in Logboek | Getagged , , | Een reactie plaatsen