Tag archieven: synode CGK

Korte metten (2): Geen woordbreuk

De meerderheid van de synodecommissie die de CGK-synode moet adviseren in de patstelling rond de thema’s homoseksualiteit en vrouw in ambt stelt voor korte metten te maken met dissidente kerkenraden. Niet alleen aanvaarding van het gezag van de Schrift is … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Korte metten (1): Tegenstrijdig voorstel aan synode CGK

Commissie 4 van de CGK synode doet in meerderheid een voorstel om korte metten te maken met kerkenraden die zich niet aan landelijke uitspraken houden. De band daarmee moet worden verbroken en ze moeten worden afgezet. In een aantal afleveringen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Revisieverzoeken afgewezen (10): Hoe nu verder?

Hoe moet je nu als kerkenraad verder wanneer je fundamentele bezwaren hebt ingebracht tegen het homobesluit? Je concludeert dat die bezwaren door de synode niet zijn weerlegd,  ze staan dus nog recht overeind. En de wegen die de synode wijst, … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | 1 reactie

Revisieverzoeken afgewezen (9): Ambt neerleggen

Wat moet je doen als je het niet eens bent met de homo-uitspraak van de synode? Ik haal de passage uit het revisierapport daarover nog een keer aan: Voor wie zich door enig besluit in geweten bezwaard voelt, is er … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 1 reactie

Revisieverzoeken afgewezen (8): Bezwaren inslikken

De vraag is nu: hoe moet je op deze gehandhaafde leeruitspraak reageren, als je je daarin niet kunt vinden? Het revisierapport geeft daarop het volgende antwoord. Voor wie zich door enig besluit in geweten bezwaard voelt, is er het recht … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Revisieverzoeken afgewezen (7): Kerkelijke leeruitspraak

Diverse revisieverzoeken stellen dat het homobesluit van de synode van 2013 een leeruitspraak is. Zij betreuren dat de synode zo’n leeruitspraak heeft gedaan, onder meer omdat daarmee de gewetens worden gebonden en de eenheid van het kerkverband onder druk wordt … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Revisieverzoeken afgewezen (6): Leviticus en de wet van Christus

God stelt niet als voorwaarde dat je je aan zijn wet onderwerpt. Hij heeft in Christus immers buiten de wet om gerechtigheid geopenbaard, die wij ontvangen door het geloof, aldus Paulus (Romeinen 3:21-22). Toch speelt ook in het leven van … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , , | 1 reactie

Revisieverzoeken afgewezen (5): De plaats van de wet

Tot nu toe hebben we gevonden dat je Bijbelteksten niet mag opvatten als illustraties bij algemene waarheden, maar dat je er goed aan doet te zoeken naar wat de auteur in die concrete situatie te zeggen had, om je vervolgens … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , , | 1 reactie

Revisieverzoeken afgewezen (3): Manipulatie van Schriftgegevens

Mijn vorige blog eindigde ik met de opmerking dat in het synoderapport en in het revisierapport de Bijbel wellicht meer wordt gemanipuleerd dan in pleidooien voor homoseksuele relaties in liefde en trouw analoog aan het huwelijk. In deze blog wil ik … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 1 reactie

Revisieverzoeken afgewezen (2): Voor-oordelen

Het bericht van afwijzing van de revisieverzoeken aan de betreffende kerken gaat vergezeld van een aanbiedingsbrief. In die brief schrijft de eerste scriba van de synode: ‘Ook willen wij dienstbaar zijn aan een ambtelijk handelen in de plaatselijke praktijk … … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 2 reacties