Levensloop

1956 1 mei: geboren te Naarden: Bertus Loonstra
1968-1974 VWO – Gymnasium β met Latijn, aan het Dr. F.H. de Bruijnelyceum te Utrecht
1974 Colloquium Grieks aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht
1975-1981 Studie theologie tot en met het doctoraal aan de Theologische Universiteit van de Chr. Geref. Kerken te Apeldoorn
1982-1993 Predikant van de Chr. Geref. Kerk te Oud-Beijerland
1983-1987 Docent aan de Pastorale Leergangen te Rotterdam voor de vakken Symboliek en Ethiek
1987-1988 Legerpredikant bij de Koninklijke Landmacht als jaarling, gelegerd in ’t Harde
1989-1999 Lidmaatschap van de studiekring ‘Oude Gereformeerde Theologie’ aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
1989-2005 Lid van het landelijke Deputaatschap Hulpverlening in Binnen- en Buitenland (werelddiaconaat), waarvan de laatste negen jaar als voorzitter
1990 10 oktober: promotie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht na de verdediging van het proefschrift Verkiezing – Verzoening – Verbond: Beschrijving en beoordeling van de leer van het pactum salutis in de gereformeerde theologie. Promotor: prof.dr. C. Graafland
1993 Gastcolleges Apologetiek aan de FATEB (Faculté de Théologie Évangélique à Bangui) in Bangui, de hoofdstad van de Republiek van Centraal Afrika (en français)
1993-2003 Predikant van de Chr. Geref. Kerk te Hoogeveen
1995 Gastcolleges Ethiek aan de FATEB (en français)
1999-2005 Academische studie Psychologie (gezondheidspsychologie) aan de Open Universiteit te Heerlen, cum laude afgerond
2003-2012 Predikant van de Chr. Geref. Kerk te Emmeloord
2008 Van juli tot en met december behandelend tweedelijns psycholoog bij de christelijke GGZ-instelling Eleos in een tijdelijke vacature
2009-heden Lid van de redactie van het tijdschrift Psyche & Geloof
2012-heden Predikant van de Chr. Geref. Kerk te Gouda
2016 18 maart: promotie aan de VU, faculteit der geesteswetenschappen, na verdediging van het proefschrift Worldview and Psychotherapy: An Analysis of the Christian Integration Debate. Promotor prof.dr. Gerrit Glas.