Curriculum

Deze korte schets van de levensloop van Bert Loonstra beperkt zich tot opleiding en werkzaamheden.
De meer persoonlijke aspecten zijn weggelaten ter bescherming van de mensen in mijn privéomgeving.

1 mei 1956geboren, naam: Bertus
juni 1974geslaagd voor gymnasium B met Latijn, cum laude
september 1974colloquium Grieks aan de theologische faculteit Rijksuniversiteit Utrecht
juni 1975propedeuse theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
september 1979kandidaatsexamen theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
december 1981doctoraalexamen theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
Scriptie: De triniteitsgedachte in de theologie van Karl Barth en Emil Brunner
15 januari 1982predikant CGK Oud-Beijerland
1983-1987docent Pastorale Leergangen in Rotterdam voor de vakken symboliek en ethiek
1987-1988legerpredikant 19 Afdva ’t Harde, kort verband
1989-2005deputaat hulpverlening, de laatste negen jaar als voorzitter
oktober 1990promotie aan de Rijksuniversiteit Utrecht op het proefschrift Verkiezing – verzoening – verbond. Beschrijving en beoordeling van de leer van het pactum salutis in de gereformeerde theologie. Promotor prof. dr. C. Graafland.
april 1993professeur visiteur aan de Faculté de Théologie Évangélique à Bangui (FATEB), cours apologétique
1993-2003predikant CGK Hoogeveen
april 1995professeur visiteur aan de FATEB, cours éthique
2003-2012predikant CGK Emmeloord
2005doctoraalexamen gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit Heerlen, cum laude
Scriptie: Werkdruk, zingeving en burnout bij predikanten in orthodox gereformeerde kerken
juli – december 2008behandelend tweedelijns psycholoog bij de christelijke GGZ-instelling Eleos in een tijdelijke vacature
2008-hedenlid van de redactie van Psyche & Geloof
2012-2022predikant CGK Gouda
maart 2016promotie aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Worldview and psychotherapy. An analysis of the Christian integration debate. Promotor prof. dr. G. Glas
juni 2017professeur visiteur aan de FAEB, dépendence Yaoundé, Kameroen, cours éthique
december 2022-hedenemeritaat