Archief

 • Waarom de CU en het CDA zo veel verloren hebben

  Het was een bittere pil, te ervaren dat de ChristenUnie en het CDA zo veel verloren hebben in de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer. Er is al veel over gespeculeerd hoe dat zover heeft kunnen komen. Ik draag daar mijn steentje aan bij. Eerst de ChristenUnie. Na de vorige verkiezingen kwamen van diverse kanten,…

  Lees meer

  //

 • Waarom alle christenen op de ChristenUnie zouden moeten stemmen

  Het aantal christenen dat op een niet-christelijke partij stemt is groot. Het zou beter zijn als dat anders was. In deze blog leg ik uit waarom zij op 22 november op een christelijke partij zouden moeten stemmen en waarom dat de ChristenUnie zou moeten zijn. Dit heeft te maken met de gesteldheid van de democratie.…

  Lees meer

  //

 • Kerkelijke herverkaveling?

  Op een landelijke vergadering op uitnodiging van de Kerngroep Bezinning GKv kwamen op zaterdag 23 september 2023 bezwaarden bijeen die al vanaf de besluitvorming ongelukkig zijn met de mogelijkheid van de vrouw in het ambt nu in het nieuw gevormde kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Bijzondere genodigde was de CG prof. kerkrecht dr. Herman…

  Lees meer

  //

 • Problemen met een nieuw avondmaalsformulier (2)

  In mijn vorige blog heb ik een van mijn moeiten verklaard met een nieuw avondmaalsformulier dat door de synode van de CGK in 2010 is vastgesteld. Ik heb toen een tweede bijdrage in het vooruitzicht gesteld. Die lever ik nu. Mijn tweede bezwaar weegt eigenlijk nog wel zwaarder dan het eerste. Het heeft betrekking op…

  Lees meer

  //

 • Problemen met een nieuw avondmaalsformulier (1)

  Enige tijd geleden moest ik ter voorbereiding op de viering van het avondmaal de zondag daarna het eerste deel lezen van een avondmaalsformulier dat in 2010 door de synode van de CGK definitief is aanvaard. Met de tekst daarvan had ik diverse moeiten, maar ja, de kerkenraad beslist. Ik heb besloten er wat tijd overheen…

  Lees meer

  //

 • Heeft God gevoel voor humor?

  Ooit vroeg een jeugddienstcommissie mij om het in een jeugddienst eens te hebben over humor in de Bijbel. De gegevens zijn niet zo talrijk. Ik noem enkele voorbeelden.Ik proef humor in het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Abrahams zoon bij Sara die al op hoge leeftijd is. Als zij dat achter het…

  Lees meer

  //

 • Slavernijverleden en klimaataverij heden

  Rond deze tijd is de afschaffing van de slavernij volop in het nieuws. 1 juli is Keti Koti, de gedenkdag waarop de beëindiging ervan wordt herdacht en gevierd. Vele nakomelingen van tot slaaf gemaakten ervaren nog steeds de negatieve gevolgen van sociale achterstelling, de slavennaam waarmee ze geboren zijn, en de herinneringen aan de mensonwaardige…

  Lees meer

  //

 • Visie van mr. dr. Pieter Pel op de kerkfusie

  In een artikel ‘Kerk-en-fusie: waar is de gemeente?’ (http://bezinninggkv.nl/publicaties/) verdedigt mr. dr. Pieter Pel dat het fusiebesluit alleen geëffectueerd kan worden nadat de plaatselijke kerken dat hebben kunnen beoordelen. Daarom vindt hij het een omissie dat er nog steeds geen formeel fusiebesluit is. Dit komt pas in april, kort voor de beoogde fusiedatum 1 mei…

  Lees meer

  //

 • Heeft De Reuver iets verkeerds geschreven?

  De scriba van de PKN, René de Reuver maakte deel uit van de delegatie van de Raad van Kerken die Israël en de Palestijnse gebieden bezocht. Uit zijn persoonlijke blog is een passage opgenomen in het officiële reisverslag. Dat heeft tot grote commotie geleid aan Joodse zijde in Nederland. Het gaat om een associatie van…

  Lees meer

  //

 • Eenzame individuen

  Niet vaak lees ik een roman. Laten het er het afgelopen jaar vier geweest zijn. Maar nu het opmerkelijke: drie daarvan gaan over eenzame individuen die zich voor de onmogelijke taak gesteld zien hun leven te reconstrueren tot een zinvol geheel. Geen van drieën zijn ze gelovig. Wel hebben ze allen een dun lijntje met…

  Lees meer

  //