Publicaties

Artikelen

1987

De historische wortels van de leer aangaande het verbond. Theologia Reformata, 30, 46-63.

1991

Het Verbond der verlossing en onze heilszekerheid. Theologia Reformata, 34, 310-327.

1992

Visie op reformatorische ethiek. In T. Brienen & C. van Ginkel (red.), In het spoor van de Reformatie. Studies verschenen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Reformatorische Hogeschool te Zwolle (pp.88-100). Kampen: Kok.

1993

De leer van God en Christus in de Nadere Reformatie. In T. Brienen e.a., Theologische aspecten van de Nadere Reformatie (pp. 99-150). Zoetermeer: Boekencentrum.

1996

Naar één gereformeerde hermeneutiek? In A. van den Beek e.a., Het brood dat wij breken. Om de eenheid van een verdeelde kerk (pp. 28-43). Zoetermeer: Boekencentrum.

1997

Een boek over de geloofwaardigheid van de bijbel. Kontekstueel, 11(3), 14-20.

Antwoord aan drs. W. Dekker en dr. G.C. den Hertog. Kontekstueel, 11(3), 37-41.

1999

De Schrift op een zij-spoor? Hermeneutische overwegingen bij Vrouwen op een zij-spoor. Kontekstueel, 13(5), 7-10.

2005

Met W. Tomic: Werkdruk, zingeving en burn-out bij predikanten in orthodox-gereformeerde kerken. Psyche & Geloof, 16, 66-81.

2006

Een eigen ruimte voor christelijke psychotherapie I. Probleemverkenning en oplossingsrichting. Psyche & Geloof, 17, 194-207.

Een eigen ruimte voor christelijke psychotherapie II. Theorievorming. Psyche & Geloof, 17, 208-218.

2007

Met A. Brouwers en W. Tomic: Conceptualization, construction and validation of the Existential Fulfilment Scale. European Psychotherapy, 7(1), 5-18.

2008

Vrede stichten. Bespreking van de politieke meditaties van dr. Stefan Paas. Radix, 34, 89-104. Antwoord aan Paas. Radix, 34, 110-111.

2009

Met A. Brouwers en W. Tomic: Feelings of existential fulfilment and burnout among secondary school teachers. Teaching and Teacher Education, 25, 752-757.

2010

Het eindige zelf. Een basismodel voor psychisch functioneren. Psyche & Geloof, 21, 47-58.

De ene kerk en de vele kerken. Reactie op de bijdragen van Van der Leer en Van der Borght. Theologia Reformata, 53, 29-39.

Goede werken doen. Bijbelse aanwijzingen voor christen-zijn vandaag. Theologia Reformata, 53, 125-139.

2012

Hermeneutiek van de zwijgteksten. Kontekstueel, 27(1), 9-12.

2016

Mindfulness in het licht van het christelijke geloof. Psyche & Geloof, 27, 167-171.

2017

Controverse: avondmaal en eucharistie. Kontekstueel, 31(3), 14-17.

2018

Psychologie van de macht. In Daniël Floor & Matthijs den Hartog (red.), Schaken of matten. Wie is aan zet? Lustrumbundel 2018 Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. (pp. 28-34).

2019

Veranderde verwachtingen van psychische hulp. In hoeverre zijn ze terecht? Psyche & GEloof, 30, 246-254.

Autonomie en gemeenschap in ggz en kerk. Sophie, 9(4), 18-23.

2020

Book Review: Gerrit Glas, Person-centred care in psychiatry. Self-relational, contextual and normative perspectives. Philosophia Reformata, 85 (6 pp.).

2022

De antwoordende mens – kracht en zwakte van deze metafoor (boekbespreking van Henk Geertsema, Homo respondens. Essays in Christian philosophy). Sophie, 12(2), 46-49.

Boeken

1990

Verkiezing – verzoening – verbond. Beschrijving en beoordeling van de leer van het pactum salutis in de gereformeerde theologie. ‘s-Gravenhage: Boekencentrum.

1994

De geloofwaardigheid van de bijbel. Zoetermeer: Boekencentrum.

1999

De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek. Zoetermeer: Boekencentrum.

2000

Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente. Zoetermeer: Boekencentrum.

2003

God schrijft geschiedenis. Disputaties over de Eeuwige. Zoetermeer: Boekencentrum.

2005

‘Hij heeft een vriend’. Homorelaties in de christelijke gemeente. Zoetermeer: Boekencentrum (uit de handel genomen).

2007

Bekijk het eens zo. Dieptegesprekken over de kerk van vandaag en morgen. Zoetermeer: Boekencentrum.

2008

Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop. Zoetermeer: Boekencentrum.

2016

Worldview and psychotherapy. An analysis of the Christian integration debate. Aachen: Shaker Verlag.

Willen en voelen en uitverkiezing. Hoe Arminius en Dordt nader tot elkaar kunnen komen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

2018

Autonomie en gemeenschap. Een debat over levensbeschouwing en psychotherapie. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Meedenken met Paulus. Letter en Geest in de bezinning op vrouw en ambt. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

2019

Eén kerk. Weg uit de verdeeldheid. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

2021

Hoe komt de kerk uit de crisis? Oproep om elkaar vast te houden en los te laten. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.


Zoeken


Recente blogs