• Geen simpele uitleg

  In het kwartaalblad Jeugd  van het KerkPunt, nr. 70, onderschrijft mijn collega Christiaan Kanis de Engelstalige uitspraak: ‘If you can’t explain it simply enough you don’t understand it well enough.’ Met andere woorden: je begrijpt het pas goed als je het simpel kunt uitleggen. Van heel veel dingen zal dit inderdaad opgaan, ook in de…

  Lees meer

  //

 • Wat is het hoogtepunt van de gereformeerde liturgie?

  In een kolom in het ND van 7 juni 2024 vertelt Klaas Vos dat hij op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren, bij de oudkatholieken in Hilversum ter kerke is geweest. ‘De liturgie is een weg die je langs en via veel haltes voert naar het hoogtepunt, fysiek een gezegend ‘dieptepunt’’, vanwege het geknielde ontvangen…

  Lees meer

  //

 • In mijn hemd

  Ik voel mij een beetje in mijn hemd gezet door de nieuwe minister Eppo Bruins.  In een blog van 10 november 2023 heb ik er een vurig pleidooi voor gevoerd dat alle christenen op de ChristenUnie zouden moeten stemmen. Dit verdedigde ik tegen de achtergrond van een dilemma dat zich steeds duidelijker aftekent: aan de…

  Lees meer

  //

 • Geen kunstgrepen

  Staat in de NGK het gezag van de Schrift op de helling? Prof. Henk van den Belt beweert het, ds. Paul Voorberg bestrijdt het, en ds. Dick Westerkamp neemt het voor Van den Belt op. Dit alles in het ND met de laatste aflevering op 7 juni 2024. Wie heeft gelijk? Van den Belt doet…

  Lees meer

  //

 • Heeft de Bijbel gezag over de wetenschap?

  De in de titel gestelde vraag wordt in behoudende christelijke kringen vaak met ja beantwoord, bijvoorbeeld door Mart-Jan Paul in de bundel En God zag dat het goed was. Het grootste knelpunt bij de evolutionaire visie is volgens hem dat externe opvattingen bepalen hoe we de Bijbel uit moeten leggen. Dat tast het gezag, het…

  Lees meer

  //

 • Revisieverzoek over het besluit van de CGK-synode rond vrouw en ambt

  Een maand geleden, op 20 april 2024, is er een convent geweest waarin afgevaardigden van alle CG Kerken hun mening konden geven over hoe met met het kerkverband verder moet. De crisis waarin we terecht zijn gekomen als gemeenschap van kerken heeft vooral te maken met verschil in opvatting en praktijk over vrouw en ambt.…

  Lees meer

  //

 • Israël en Hamas

  Bij de felle studentenprotesten tegen het optreden van Israël in Gaza kan ik me zeker iets voorstellen. De desastreuze gevolgen voor de burgerbevolking zijn niet om aan te zien. Wat ik alleen niet begrijp is de eenzijdigheid van deze protesten. Die eenzijdigheid is als volgt te typeren: waar voor het gewelddadige optreden van Hamas allerlei…

  Lees meer

  //

 • Waarom de CU en het CDA zo veel verloren hebben

  Het was een bittere pil, te ervaren dat de ChristenUnie en het CDA zo veel verloren hebben in de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer. Er is al veel over gespeculeerd hoe dat zover heeft kunnen komen. Ik draag daar mijn steentje aan bij. Eerst de ChristenUnie. Na de vorige verkiezingen kwamen van diverse kanten,…

  Lees meer

  //

 • Waarom alle christenen op de ChristenUnie zouden moeten stemmen

  Het aantal christenen dat op een niet-christelijke partij stemt is groot. Het zou beter zijn als dat anders was. In deze blog leg ik uit waarom zij op 22 november op een christelijke partij zouden moeten stemmen en waarom dat de ChristenUnie zou moeten zijn. Dit heeft te maken met de gesteldheid van de democratie.…

  Lees meer

  //

 • Kerkelijke herverkaveling?

  Op een landelijke vergadering op uitnodiging van de Kerngroep Bezinning GKv kwamen op zaterdag 23 september 2023 bezwaarden bijeen die al vanaf de besluitvorming ongelukkig zijn met de mogelijkheid van de vrouw in het ambt nu in het nieuw gevormde kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Bijzondere genodigde was de CG prof. kerkrecht dr. Herman…

  Lees meer

  //