• Geen kunstgrepen

  Staat in de NGK het gezag van de Schrift op de helling? Prof. Henk van den Belt beweert het, ds. Paul Voorberg bestrijdt het, en ds. Dick Westerkamp neemt het voor Van den Belt op. Dit alles in het ND met de laatste aflevering op 7 juni 2024. Wie heeft gelijk? Van den Belt doet…

  Lees meer

  //

 • Heeft de Bijbel gezag over de wetenschap?

  De in de titel gestelde vraag wordt in behoudende christelijke kringen vaak met ja beantwoord, bijvoorbeeld door Mart-Jan Paul in de bundel En God zag dat het goed was. Het grootste knelpunt bij de evolutionaire visie is volgens hem dat externe opvattingen bepalen hoe we de Bijbel uit moeten leggen. Dat tast het gezag, het…

  Lees meer

  //

 • Revisieverzoek over het besluit van de CGK-synode rond vrouw en ambt

  Een maand geleden, op 20 april 2024, is er een convent geweest waarin afgevaardigden van alle CG Kerken hun mening konden geven over hoe met met het kerkverband verder moet. De crisis waarin we terecht zijn gekomen als gemeenschap van kerken heeft vooral te maken met verschil in opvatting en praktijk over vrouw en ambt.…

  Lees meer

  //

 • Israël en Hamas

  Bij de felle studentenprotesten tegen het optreden van Israël in Gaza kan ik me zeker iets voorstellen. De desastreuze gevolgen voor de burgerbevolking zijn niet om aan te zien. Wat ik alleen niet begrijp is de eenzijdigheid van deze protesten. Die eenzijdigheid is als volgt te typeren: waar voor het gewelddadige optreden van Hamas allerlei…

  Lees meer

  //

 • Waarom de CU en het CDA zo veel verloren hebben

  Het was een bittere pil, te ervaren dat de ChristenUnie en het CDA zo veel verloren hebben in de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer. Er is al veel over gespeculeerd hoe dat zover heeft kunnen komen. Ik draag daar mijn steentje aan bij. Eerst de ChristenUnie. Na de vorige verkiezingen kwamen van diverse kanten,…

  Lees meer

  //

 • Waarom alle christenen op de ChristenUnie zouden moeten stemmen

  Het aantal christenen dat op een niet-christelijke partij stemt is groot. Het zou beter zijn als dat anders was. In deze blog leg ik uit waarom zij op 22 november op een christelijke partij zouden moeten stemmen en waarom dat de ChristenUnie zou moeten zijn. Dit heeft te maken met de gesteldheid van de democratie.…

  Lees meer

  //

 • Kerkelijke herverkaveling?

  Op een landelijke vergadering op uitnodiging van de Kerngroep Bezinning GKv kwamen op zaterdag 23 september 2023 bezwaarden bijeen die al vanaf de besluitvorming ongelukkig zijn met de mogelijkheid van de vrouw in het ambt nu in het nieuw gevormde kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Bijzondere genodigde was de CG prof. kerkrecht dr. Herman…

  Lees meer

  //

 • Problemen met een nieuw avondmaalsformulier (2)

  In mijn vorige blog heb ik een van mijn moeiten verklaard met een nieuw avondmaalsformulier dat door de synode van de CGK in 2010 is vastgesteld. Ik heb toen een tweede bijdrage in het vooruitzicht gesteld. Die lever ik nu. Mijn tweede bezwaar weegt eigenlijk nog wel zwaarder dan het eerste. Het heeft betrekking op…

  Lees meer

  //

 • Problemen met een nieuw avondmaalsformulier (1)

  Enige tijd geleden moest ik ter voorbereiding op de viering van het avondmaal de zondag daarna het eerste deel lezen van een avondmaalsformulier dat in 2010 door de synode van de CGK definitief is aanvaard. Met de tekst daarvan had ik diverse moeiten, maar ja, de kerkenraad beslist. Ik heb besloten er wat tijd overheen…

  Lees meer

  //

 • Heeft God gevoel voor humor?

  Ooit vroeg een jeugddienstcommissie mij om het in een jeugddienst eens te hebben over humor in de Bijbel. De gegevens zijn niet zo talrijk. Ik noem enkele voorbeelden.Ik proef humor in het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Abrahams zoon bij Sara die al op hoge leeftijd is. Als zij dat achter het…

  Lees meer

  //