• Slavernijverleden en klimaataverij heden

  Rond deze tijd is de afschaffing van de slavernij volop in het nieuws. 1 juli is Keti Koti, de gedenkdag waarop de beëindiging ervan wordt herdacht en gevierd. Vele nakomelingen van tot slaaf gemaakten ervaren nog steeds de negatieve gevolgen van sociale achterstelling, de slavennaam waarmee ze geboren zijn, en de herinneringen aan de mensonwaardige…

  Lees meer

  //

 • Visie van mr. dr. Pieter Pel op de kerkfusie

  In een artikel ‘Kerk-en-fusie: waar is de gemeente?’ (http://bezinninggkv.nl/publicaties/) verdedigt mr. dr. Pieter Pel dat het fusiebesluit alleen geëffectueerd kan worden nadat de plaatselijke kerken dat hebben kunnen beoordelen. Daarom vindt hij het een omissie dat er nog steeds geen formeel fusiebesluit is. Dit komt pas in april, kort voor de beoogde fusiedatum 1 mei…

  Lees meer

  //

 • Heeft De Reuver iets verkeerds geschreven?

  De scriba van de PKN, René de Reuver maakte deel uit van de delegatie van de Raad van Kerken die Israël en de Palestijnse gebieden bezocht. Uit zijn persoonlijke blog is een passage opgenomen in het officiële reisverslag. Dat heeft tot grote commotie geleid aan Joodse zijde in Nederland. Het gaat om een associatie van…

  Lees meer

  //

 • Eenzame individuen

  Niet vaak lees ik een roman. Laten het er het afgelopen jaar vier geweest zijn. Maar nu het opmerkelijke: drie daarvan gaan over eenzame individuen die zich voor de onmogelijke taak gesteld zien hun leven te reconstrueren tot een zinvol geheel. Geen van drieën zijn ze gelovig. Wel hebben ze allen een dun lijntje met…

  Lees meer

  //

 • Christelijke klimaatactivisten

  Er zijn nu ook christenen die als christen naar buiten treden om actie te voeren voor een beter klimaat. Ze doen dat geweldloos, maar wel door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid: de A12 tussen het Binnenhof en het ministerie van economische zaken in Den Haag blokkeren, geen gehoor geven aan vorderingen van de politie om de…

  Lees meer

  //

 • Geloven zonder kerk

  In het redactionele commentaar van het Nederlands Dagblad op zaterdag 7 januari 2023 gaat Aaldert van Soest in op het verschijnsel dat mensen de kerk verlaten zonder hun geloof te verliezen. Wel kan het zijn dat ze sommige aspecten van het hun overgeleverde geloof niet langer zonder problemen kunnen aanvaarden. Ook is het mogelijk dat…

  Lees meer

  //

 • Hoogleraar bekleedt geen ambt

  De positie van hoogleraren aan de TUA is veranderd. Nu kunnen ook vrouwen hoogleraar worden. Dat klinkt mooi, maar is de verantwoording die daaraan ten grondslag ligt wel zuiver? Het besluit is al een jaar oud en er is nauwelijks commotie over ontstaan, ook al is het best ingrijpend: gewone hoogleraren aan de Theologische Universiteit…

  Lees meer

  //

 • Opschortende werking

  In het algemeen heeft het aanvragen van revisie of het indienen van het bezwaarschrift (appel) tegen een kerkelijk besluit in de CGK opschortende werking. Toegepast op het besluit om vrouwen niet toe te laten in een ambt zou dit betekenen: tot aan de behandeling van daartegen ingebrachte revisieverzoeken in 2024 is de uitvoering van het…

  Lees meer

  //

 • Afscheidswoorden

  Op 5 oktober is mij op de najaarsclassis van ‘s-Gravenhage emeritaat verleend. Met andere woorden: ik mag nu met pensioen. Ten afscheid heb ik daarbij de volgende woorden gesproken. We hoeven er niet omheen te draaien. Binnen de kerken ben ik het grootste deel van de ruim 40 jaar dat ik er predikant mocht zijn…

  Lees meer

  //

 • Manipulatie

  In een vraaggesprek met Hilbert Meijer in het ND van 16 september 2022 spreekt Reinier Sonneveld over zijn nieuwe boek Reli detox. Genezen van religieuze manipulatie. Zijn belangrijkste mikpunt in dit gesprek is de manier waarop in zware refokerken de verdorvenheid van de mens wordt geleerd en de predikant als geroepen dienaar van God met zijn strenge…

  Lees meer

  //